Maison de la participation

Op woensdag 26 april 2017, van 19u tot 21u, laten we elkaar ontmoeten in het Restaurant Wayez – Bergensesteenweg 593.

In aanwezigheid van:
 de burgemeester M. Eric Tomas et de schepen van Stadsontwikkeling M. Gaëtan Van Goidsenhoven ;
 Het team belast met het project (ERU & partners) ;
 De administratieve gemeentediensten.

Dagorder:
 Inleiding door de burgemeester en de schepen van Stadsontwikkeling
 Presentatie van de actiepistes voor de herdynamisering van het centrum van Anderlecht door ERU & partners
 Thematische gesprekstafels om alle ideeën en meningen over deze actiepistes te verzamelen

Praat erover met uw buren!

INSCHRIJVING GEWENST: ERU - 02 539 01 31 - info eru-urbanisme.be

  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld!
  • "Zinnedigue"
  • 10 jaar Participatiehuis
  • 15daagse van de Vrouwen Rechten
  • Algemene vergadering van het "Collectief van het Rad"