Maison de la participation

Zin om mee te werken aan een meer duurzaam leefklimaat in je wijk? Je hoofd zit vol ideeën maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen?

Projectoproep ’Vooruit met de wijk’ van Leefmilieu Brussel werd in het leven geroepen om je te helpen met de uitvoering van je collectieve wijkprojecten, met misschien wel financiële steun tot 15.000 euro.

Het project kan verschillende thema’s beslaan, zoals:
 Bieden van meer Good Food
 Zorgen voor meer natuur binnen de wijk
 Uitwerken van buurtcompostering
 Een ’zero waste’ project
 Of de realisatie van een reeks projecten met verschillende thema’s op schaal van de hele wijk

Belangrijke datums van de projectoproep van 2018

27 juni en 17 september: infosessies over de modaliteiten van de projectoproep van 2018
21 oktober: uiterste datum voor de indiening van de intentienota
25 november: uiterste datum voor de indiening van het kandidatuurdossier
6 december: de jury selecteert de projecten

Alle informatie vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

  • Burgerprojecten (Anderlecht)
  • Participatief Budget "Biestebroek"
  • Bruocsella-prijs 2019
  • Wij zijn de toekomst!
  • Vooruit met de wijk 2018