Maison de la participation

Thema : Participatie, raadpleging en engagement van burgers : om lokale democratie te doen leven

Zaterdag 17 november

Ontbijt en aperitief Oxfam
van 8u tot 12u30 - Institut des Soeurs de Notre Dame, Veeweidestraat 40

De Oxfam wereldwinkel in Anderlecht en de cel Internationale Solidariteit bieden een gezellig ontbijt en aperitief aan met fairtradeproducten.

8u – 11u30 : ontbijt
11u30 – 12u30 : Fair-trade aperitief met koor Escale Vocale

5 euro/volwassene en 2 euro/kind


Wat betekent participatie voor mij?
van 14u tot 16u - Boot van Sémaphore, Biestebroekkaai 90b

Wat, waarom en hoe deelnemen? Leer de goede reflex aan en ontwikkel uw project op 21 november in PIF.

Gratis
Info en inschrijving:
Sémaphore asbl - 02 521 93 51


Zero Afval Salon
van 10u tot 18u - Leefmilieu Brussel, Tour & Taxis, 1000 Brussel

In het kader van de Zero Afval Salon van Leefmilieu Brussel getuigen Anderlechtenaren en andere Brusselaars over wat ze doen om minder afval te produceren.

Gratis
Info:
www.zeroafvalsalon.brussels

Zondag 18 november

Oxfam Ontbijt
van 9u tot 12u - Instituut Marius Renard, Georges Moreaustraat 105-107

De Oxfam wereldwinkel in Anderlecht en de cel Internationale Solidariteit bieden een gezellig ontbijt aan met fairtradeproducten.

5 euro/volwassene en 2 euro/kind

Maandag 19 november

Gewestelijke openingszitting
van 16u tot 21u30 - Brussels Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel

Als u een bijdrage wil leveren aan de uitwerking van concrete voorstellen voor burgerparticipatie in uw gemeente, sluit dan aan bij het burgerpanel dat Brulocalis organiseert in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie.

PROGRAMMA
16u - 16u30 Onthaal en perspunt
16u30 -17u Officiële toespraken
17u - 17u45 Presentaties van goede praktijkvoorbeelden
17u45 - 19u Overlegtafels ’World Café’ en ’Open Forum’

Gratis
Info en inschrijving verplicht:
Online inschrijvingsfiche

Dinsdag 20 november

Vrijwilligerswerk: iets voor mij?
van 17u tot 19u - Vormingsruimte PIF1070, Bergensesteenweg 453

Wat is vrijwilligerswerk precies? Is dit iets voor mij? Kom naar PIF en vind een antwoord op uw vragen en ontmoet lokale vzw’s die u tonen hoe u zich in uw
gemeente kunt inzetten.

17u: presentatie Franstalig platform voor vrijwilligers
18u: ontmoeting met verenigingen uitAnderlecht die vrijwilligers zoeken (JAVVA, Amis du Congo Solidarité, Collectmet, Boutique Culturelle, Amis de l’Étincelle...)
19u: we sluiten af met een drankje

De activiteit is toegankelijk voor jongeren vanaf 16 jaar en is in het Frans.

Gratis
Info en inschrijving:
pif1070 gmail.com of 02 523 19 88

Zaterdag 24 november

Project ontwikkelen
van 9u tot 17u - Vormingsruimte PIF1070, Bergensesteenweg 453

Deze vorming wordt georganiseerd door vzw “Declic en Perspectives” en richt zich op jongeren onder de 30 die hun projectidee willen ontwikkelen. Op het programma: bedoelingen duidelijk maken, knelpunten aanpakken en potentiële partners vinden. Ook financiën, teambeheer en projectbeheer komen aan bod.

Activiteit in het Frans.

Gratis
Info en inschrijving:
pif1070 gmail.com of 02 523 19 88

Maandag 26 november

Particip’Café Zéro Afval
om 18u30 - Participatiehuis, Wayezstraat 94

Ontmoet bewoners die de uitdaging aangaan en gaandeweg minder afval verbruiken. Op het programma: ervaringen delen, tips om zelf voor zero afval te gaan en praktische workshops.

Info en inschrijving verplicht:
participatie anderlecht.brussels of 02 555 22 70

Dinsdag 27 november

Kritisch nadenken over de Europese waarden
van 9u tot 12u - Participatiehuis, Wayezstraat 94

Vzw “Cultures et Santé” stellen Valeurope voor, een nieuwe manier om de burgers te informeren over de Europese waarden aan de hand van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en een kritische blik werpen op de uitvoering hiervan. Ga in debat met de leerlingen van de alfabetiseringslessen.

Woensdag 28 november

We hebben het met jongeren over migratie
van 14u tot 18u - Huis van de Reiziger, Scheutlaan 145

Ontdek met de cel Internationale Solidariteit 2 werkmiddelen om jongeren te sensibiliseren rond migratie en vooroordelen uit de wereld te helpen.

14u – 15u30: “Un pas en avant” (vzw Javva)
16 – 17u30: “Du rêve à l’action” van CNCD

Gratis
Info en inschrijving:
fgosset anderlecht.brussels

Donderdag 29 november

Film en debat "Kotosa"
van 14u tot 17u - De Kaai, Bergensesteenweg 436

Vertoning film KOTOSA (20 minuten) over ouderen in ons land, samenleven en zorgen voor senioren van vreemde origine. De namiddag wordt afgesloten met debat over de plaats van senioren binnen onze gemeente.

Gratis
Info:
De Mangoboom in Bloei
02 524 49 79

De hele EWLD lang

Brievenmarathon voor Amnesty International

Vrijwilligers van Amnesty International zijn aanwezig tijdens alle activiteiten. Teken hun brieven en petities en help zo verdedigers van mensenrechten in gevaar. De
brievenmarathon gaat verder tijdens het festival van de Internationale Solidariteit,
van 1 tot 10 december.

Info:
fgosset anderlecht.brussels

  • Programma 2018
  • Programma 2017
  • Fotowedstrijd
  • Programma 2016
  • Programma 2015