Maison de la participation

Met dit document wil het Participatiehuis een hulpmiddel bieden aan gemeentediensten en inwoners die participatieprojecten op touw zetten.
Het is een tool die dankzij de verschillende delen zowel theoretisch als praktisch is.

Het eerste, theoretische deel geeft de lezer toelichting bij het concept burgerparticipatie. Diverse theorieën over de participatie en motivering van groepen worden kort aangesneden. In het tweede deel plaatsen we de participatie in de Anderlechtse context dankzij een synthese van de participatiediagnose uitgevoerd door Habitat et Participation. In een derde deel begeleiden we de lezer stap voor stap bij de implementatie van een eigen participatieproces. Naast uitleg geven
we ook tips en vermelden we aandachtspunten die zeker niet mogen worden vergeten. Als laatste deel zijn er een reeks praktische fiches voor het leiden van participatiebijeenkomsten.

En natuurlijk kunnen inwoners en collega’s die participatieprojecten willen uitwerken steeds terecht bij het Participatiehuis. Het is niet onze bedoeling om u dit vademecum te geven en u verder aan uw lot over te laten. Het gaat eenvoudig weg om een tool die de begeleiding door ons team kan aanvullen.

De publicatie van dit document gaat overigens gepaard met een opleiding voor de collega’s en de inwoners. Daarna raden we de verantwoordelijken voor participatieprojecten aan om langs te lopen bij het Participatiehuis voor begeleiding op maat.

Wij wensen u veel leesgenot en hopen dat dit document een verrijking kan vormen voor uw projecten.

Het team van het Participatiehuis

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht  • Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht