Maison de la participation

De oproep « Burgerprojecten » 2018 is gestart. De doelstelling erin bestaat om burgerinitiatieven ten gunste van de inwoners van Anderlecht te ondersteunen.

De projectoproep richt zich tot bewoners, bewonersgroepen, wijkcomités of verenigingen. De initiatieven moeten criteria rond vijf thema’s omvatten : sociaal, milieu, economie, cultuur/kunst en netheid. De laureate projecten moeten een begroting van 25.000 € verdelen.

De kandidatuuren worden tot 18 mei gereceptionneert en de juryavond zal op dinsdag 30 mei 2018 plaatsvinden. Het volledig reglement en kandidaatsdossier zijn hieronder beschikbaar.

De laureaten van de Burgerprojecten 2018 :

NORMA PRENDERGAST - Walking with the Postman

Deze buurtbewoner maakte een dichterlijke documentaire met levende portretten van buurtbewoners. Tijdens ontmoetingen vroeg ze iedereen om zich uit te drukken over Anderlecht of samen te zingen, wat iedereen leuke momenten bezorgde. Ze wil nu een “making of” maken, om de mensen in beeld te brengen die hebben deelgenomen, maar de reportage niet hebben gehaald (mensen die hun stem hebben geleend, figuranten, enz.). Deel van de film in bijlage.

MARIE-FRANCE VANWELDE-DROUART – versieren ruimte aan voeten van bomen in de Cyriel Buyssestraat

De buurtbewoners versieren de ruimte aan voeten van bomen in de Cyriel Buyssestraat al 15 jaar en dit zowel in de lente als in de herfst. Groenblijvende struiken sluiten aan bij deze bloemenpracht. Dit onderhoud zorgt voor gezelligheid en spoort iedereen aan om de straat net te houden.

SONIA DERMIENCE – Raphaël Verde

Enkele inwoners van de Raphaëlstraat zijn een maand geleden voor groen in hun straat beginnen zorgen, tot groot enthousiasme van de buurtbewoners. Het project wil dit initiatief verderzetten door een gezellige plaats in te richten met aandacht voor cultuur, het milieu en het sociale aspect. Verder staan ook kinderworkshops met animatie door kunstenaars (versieren van bloempotten bijvoorbeeld), beplantingen, onderhoud en ontdekkingen gepland.

WIJKCOMITE GOEDE LUCHT - Tuinbouw en maaltijden - De wijk opfleuren

Wijkcomité Goede Lucht organiseert al enkele jaren activiteiten voor tuinbouw, het inzamelen van levensmiddelen en het bereiden van maaltijden om mensen aan te moedigen elkaar te ontmoeten en voor gezelligheid te zorgen in deze multiculturele tuinwijk. Dit jaar wil het zijn activiteiten uitbreiden voor kinderen uit de wijk en de school Acacias aan de hand van workshops tuinbouw en het voorbereiden van maaltijden (seizoensgroenten, tips voor minder verspilling, enz.) voor kinderen.
Verder deelt het wijkcomité ieder jaar bloemen uit om de gevels op te fleuren. Ze vragen om dit initiatief ook dit jaar verder te kunnen zetten.

TRIANGLE FLORI – De triangels Flori

Deze groep inwoners wil samen een driehoek op het kruispunt in de buurt aanleggen om er aan stadslandbouw te doen met fruitbomen, eetbare planten en bloemen. Het is de bedoeling om biodiversiteit te promoten en buurtbewoners samen te brengen. De maandelijkse ontmoetingen moeten voor meer gezelligheid zorgen.

WIJKCOMITE CARÊME EN FLEURS - Plaatsen van een insectenhotel - Opfleuren gevels

Het wijkcomité wil een groot insectenhotel gemaakt uit gerecycleerd materiaal in school P23. Kinderen uit een klas zullen het insectenhotel maken. Er komt ook een pedagogische dimensie.
Verder deelt het wijkcomité ieder jaar bloemen uit om de gevels op te fleuren. Ze vragen om dit initiatief ook dit jaar verder te kunnen zetten.

SADEK RAFAI – Klavermoestuin

De groep inwoners wil op een gemeentegrond aan de Klaverwijk een moestuin aanleggen. Op deze plek kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten, de grond bewerken, hun eigen groenten kweken en hun kinderen leren tuinieren. Ze zullen inheemse soorten planten en op een biologische manier telen. Verder willen ze samen met het preventiesteunpunt jongeren uit de wijk betrekken.

LOKAAL DIENSTCENTRUM VIVES & VZW COSMOS – Rollatorkoers

Deze vereniging wil een looprekkenkoers organiseren op het Verzetsplein. Het is de bedoeling om het beeld van looprekgebruikers op een originele en speelse manier te verbeteren, mensen aantonen dat de openbare ruimten te weinig zijn aangepast aan deze mensen die zich traag maar zelfstandig verplaatsen, en een actief netwerk van senioren en verenigingen uit Anderlecht oprichten. Het materiaal dat voor dit evenement wordt gekocht kan door het zorgcentrum worden gebruikt.

YLVA BERG – Le Tiekar

Enkele inwoners van de Porseleinstraat willen een braakliggend terrein (gebruikt voor sluikstorten, enz.) omvormen tot een ontmoetingsplaats. Ze willen een petanquebaan, pingpongtafel, een schaaktafel in beton en planten. Er wordt een inhuldiging voorzien.

WIJKCOMITE KLAVERWIJK – Klaverwijk in bloei

Het Wijkcomité Klaverwijk werkt al twee jaar aan een dynamiek in de wijk aan de hand van activiteiten die worden voorgesteld door de buurtbewoners. Voor deze projectoproep vraagt het wijkcomité steun om een feest te organiseren tijdens de Autoloze Zondag, een Halloweenstoet, participatieve versiering in de wijk met Kerstmis, het maken van vogelnestjes en de aanmaak van een website om te communiceren met de buurt.

WIJKCOMITE JUSTE NATURE RESIST - Vergroening van de wijk

Wijkcomité Juste Nature Résist deelt ieder jaar bloemen uit om de gevels op te fleuren tijdens een barbecue / Spaanse Herberg. Ze vragen om dit initiatief ook dit jaar verder te kunnen zetten.

ALOHANEWS – Ghaz’elles

Alohanews wil interviews afnemen, openbare evenementen en workshops organiseren rond feminisme. Ze willen de ervaringen van verschillende vrouwen onder de aandacht brengen en nadenken over acties die strijden tegen discriminatie van vrouwen. Ze kiezen voor volkse wijken, waar het feminisme minder aan bod komt.

COIN D’ART ANDERLECHT – workshops artistieke expressie

Het project wil jongeren muurschilderingen laten maken, die het resultaat moeten zijn van gemeenschappelijk nadenken over de wereld en de ander. De vzw stelt een initiatie humoristisch tekenen en karikatuur voor (techniek en nadenken over het beeld, de opbouw en hoe het gezien wordt), maar ook een initiatie kalligrafie, dat samen met graffitikunst een nieuwe straatkunst vormt.

LA MAISON DES ENFANTS DE LA ROUE – De drie dimensies in onze wijk

Het Maison des Enfants de la Roue wil buurtbewoners samenbrengen en pedagogische spelen in groot format te maken voor de kinderen uit de wijk. Kinderen van verschillende leeftijden kunnen hier gebruik van maken en gestimuleerd worden om na te denken en spelend te leren (breinbrekers, rekencirkels, telramen,...).

FRANCIS TOMBAL – Astermoestuin

De Gemeenschappelijke Astermoestuin begon vorig jaar te strijden tegen vereenzaming in de Asterwijk. Ze zetten in op sensibilisering, bescherming en respect voor het milieu en seizoensgebonden voeding en de opwaardering van vaardigheden van buurtbewoners. De leden vragen subsidies om in september te beginnen met planten.

VZW MAMITA – Gusano

Vzw Mamita startte enkele jaren gelden met een compost voor de buurt. Aan enthousiasme geen gebrek, maar aangepast materiaal kan het project duurzamer maken en meer mensen bereiken door composteren toegankelijker te maken. Hun vraag gaat over compostmateriaal.

ELASTIK – Een Laagdrempelig Atelier voor Sociaal-Technische Ideeën en Kreaties (ELASTIK), Open Atelier

Het project wil een open workshop organiseren waar alle buurtbewoners van alle achtergronden metaal kunnen leren bewerken (productie, herstellen, hergebruik en creëren). Iedereen kan deze activiteit ontdekken of zich erin verdiepen. Verder kunnen deelnemers elkaar ontmoeten of vaardigheden ontdekken die kunnen leiden tot een opleiding. De workshop kan buurtbewoners ook aanmoedigen om materiaal te maken (zoals barbecuestellen), dat nadien door de buurtbewoners gebruikt kan worden om de buurt gezelliger te maken.

CLUB 55 – Zinnedigue

Club 55 (plaats waar personen met psychische of relationele problemen of die zulke problemen hadden, zich kunnen ontspannen) omvat een bouwproject, het huren of aankopen van een go-kart voor speelse evenementen-parcours langs het kanaal. Ze willen subsidies om een testfase te organiseren (6 dagen met go-kart, 6 zondagen met activiteiten zonder go-kart): een deel van het kanaal op een speelse en creatieve manier onder handen nemen, 5 go-karts huren en vervoeren tijdens de testfase en artistieke / educatieve of eetmomenten organiseren om elkaar te ontmoeten en de rest van het project uit te werken.
  • Burgerprojecten 2018
  • Burgerprojecten 2017
  • Burgerprojecten 2016
  • Burgerprojecten 2015
  • Burgerprojecten 2014