Maison de la participation

Publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Analyse van het onderzoek naar de slaagkansen van allochtone jongeren in het onderwijs van de Vlaamse en Franse Gemeenschap (2007).

Slaagkansen van allochtone jongeren in het onderwijs zijn een belangrijke sleutelfactor voor een geslaagd integratieproces. Onlangs voerde het OESO een studie uit op basis van gegevens van het PISA. Uit deze studie blijkt dat de schoolresultaten van deze...

  • Weet ik veel ! - Handboek voor kinderen- & jongerenparticipatie
  • Ça passe par ma commune – Des propositions citoyennes pour un développement durable et équitable au niveau communal