Maison de la participation

Politeia

Samen met Onderzoekscentrum Kind & Samenleving, de Jeugddienst van de stad Gent, de VVJ en de Vlaamse Overheid (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling Jeugd) publiceert de VVSG bij uitgeverij Politeia dit handboek. Het is een leidraad voor het opzetten van concrete participatieprojecten met kinderen en jongeren.

  • Anderlecht kunstgemeente, groene gemeente
  • Anderlecht terre d’art, terre de verdure
  • Bewonersparticipatie en stedenbeleid
  • Bruxelles change... ! – 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale
  • Catalogue inventaire des peintures