Gewestelijke openingszitting van de EWLD

Als u een bijdrage wil leveren aan de uitwerking van concrete voorstellen voor burgerparticipatie in uw gemeente, sluit dan aan bij het burgerpanel dat Brulocalis organiseert in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie.

PROGRAMMA
16u - 16u30 Onthaal en perspunt
16u30 -17u Officiële toespraken
17u - 17u45 Presentaties van goede praktijkvoorbeelden
17u45 - 19u Overlegtafels ’World Café’ en ’Open Forum’

Gratis
Plaats: Brussels Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel
Info en inschrijving verplicht: Online inschrijvingsfiche

Deze activiteit is voorgesteld in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie. Om het volledig programma te raadplegen, click hier.