De 2021 burgerprojectwinnaars

CQ Juste Nature Resist - Verdurisation des Rues et Façades du quartier

Het wijkcomité wil het project voortzetten dat vorig jaar werd voorgesteld in het kader van het Burgerproject om de wijk rond de Place de la Résistance (Rue de la Justice, Rue du Greffe, Rue du Prétoire, Rue du Village, Rue Brune) groener te maken.
Het comité laat weten dat de bakken die niet worden onderhouden door de mensen die de bloemen hebben aangevraagd, worden weggehaald en herverdeeld onder mensen die interesse hebben getoond in het project. Sommige bewoners plaatsen zelf nieuwe bloemen en doen geen beroep meer op het comité om bloemen in de potten te zetten.
Het comité wil ook graag investeren in 2 prieeltjes en een karretje, zodat het gemakkelijker wordt om de bakken te vervoeren en bewoners onderdak te bieden tijdens evenementen zoals het uitdelen van de bakken, Burendag en andere activiteiten van het comité.

ALHAMBRA SUITE asbl - Laten we samen de visie van onze buurt herontwikkelen

De projectverantwoordelijken organiseren workshops om de vele grofvuil die de Kuregemwijk vervuilen te recupereren en jongeren bewust te maken van dit probleem. Het doel is om jongeren in staat te stellen om voorwerpen die gerepareerd kunnen worden te herstellen of om te vormen tot kunstwerken die op verschillende plaatsen in de stad tentoongesteld kunnen worden.
Een samenwerking met vzw Samenlevingsopbouw wordt overwogen, aangezien een lid (professionele trainer) van deze vereniging de workshop van tijd tot tijd zou kunnen begeleiden om de jongeren in de workshop de verschillende manieren te tonen van het gebruik van het gereedschap dat hen ter beschikking zal worden gesteld.

Mamita asbl - Eetbaar dak

De projectleiders willen graag een bestaand project voortzetten op een van de daken van de nieuwe gebouwen aan de rue des Matériaux. Op het dak van gebouw B werkt de vzw al aan een participatieve moestuin en aan het samenleven met de vier bijenkorven die ook op het dak staan.
De leden van de vereniging zijn allemaal bewoners van de nieuwe gebouwen en zij profiteren gratis van de producten die daar worden gekweekt. Alleen de contributie wordt aan de leden overgelaten.
Het plan is om een tweede moestuin en bijenkorven op het dak van de gebouwen D en E te bouwen om de productie van honing, groenten en andere planten te verhogen. Dit zou de voedselonafhankelijkheid van de bewoners bevorderen en tegelijkertijd de biodiversiteit in de buurt vergroten.

CQ Bon Air - Tuinhuisje voor het opbergen en onderhouden van onze gezamenlijke tuingereedschappen

Het buurtcomité van Bon Air heeft een aantal initiatieven opgezet ten voordele van de buurtbewoners. Twee van deze initiatieven moeten nog verder ontwikkeld worden: de voedselpakketten en het gemeenschappelijk tuingereedschap.
In een vorige oproep tot het indienen van voorstellen werd het CQ gekozen als winnaar voor het project van het gedeelde tuingereedschap. Dit gereedschap is bedoeld voor gebruik door alle buurtbewoners en ligt momenteel opgeslagen in een chalet van de priester. De chalet begint in verval te raken en de veiligheid van de site komt in het gedrang. Het CQ overweegt daarom om een tuinhuisje van minder dan 20m² te kopen om het gereedschap in op te bergen en ook om manden met groenten in te bewaren die in de gemeenschappelijke tuin worden geoogst.
Het principe van toegang tot het huisje zal hetzelfde blijven, d.w.z. alleen een paar referentiepersonen zullen toegangssleutels hebben en aanwezig zijn wanneer gereedschap wordt geleend en teruggebracht.

De solidaire naald - Cousons Ensemble

Het project omvat de opening van een tweede opleidingscentrum voor naaitechnieken om de deelnemers aan deze cursussen in staat te stellen kleding te herstellen en te maken, en ook om degenen die dat willen in staat te stellen zich voor te bereiden op het toelatingsexamen voor de avondcursus voor de naaiafdelingen.
De lokalen komen waarschijnlijk in het buurthuis Scheut. Het project beantwoordt aan een groeiende vraag en het publiek in deze buurt bestaat al binnen de cursussen die in de lokalen van Infor-Femme asbl worden gegeven.

UFLED vzw - Burgerproject 2016

e vereniging organiseert verschillende workshops per week. Deze workshops maken veel gebruik van het meubilair en stoelen die ter beschikking worden gesteld van de leden van de vereniging. Dit meubilair werd in 2009 aangekocht toen de vereniging haar intrek nam in het gebouw.
Op dit moment zijn veel van de stoelen en tafels in een vrij vervallen staat en de vereniging zou graag een deel van dit meubilair vervangen door robuuster en duurzamer meubilair en stoelen.

SAFA vzw - Les mains d’argiles

Er zullen pottenbakkers- en keramieklessen worden georganiseerd in de gebouwen van de vzw, die al een enthousiast publiek heeft. Er zijn al een aantal workshops in hun lokalen na de samenwerking met de winnaar van het project "modelons la terre" (PC2015).
Gezien het succes van deze workshops, wil de vereniging het aanbod van workshops uitbreiden en meer momenten kunnen aanbieden die gewijd zijn aan pottenbakken en keramiek.

  • Burgerprojecten 2016
  • Burgerprojecten 2015
  • Burgerprojecten 2014