Het Participatiehuis is opgericht in 2008 met als doelstelling de inwoners te informeren over wat in hun gemeente gebeurt en burgerparticipatie aan te moedigen.

Vergaderzaal
Publicaties
Archief

  • KAART VAN DE BURGERINITIATIEVEN
  • KAART VAN DE MEGAFON WIJKEN
  • OVER ONS