Maison de la participation

Participatieve begrotingen, burgerbegrotingen, transparantiecommissies, wijkcommissies in de wijkcontracten, militante groepen voor het verlaten van de overheidsschuld,… Er bestaan heel wat experimenten om de openbare financiën participatiever te maken. Verschillende ervan werden in België uitgetest.

Hoe staat het ermee nu er zoveel te doen is rond participatie, overleg, transparantie…? Over welke actieradius beschikken wij om eraan deel te nemen en om van ons te laten horen?

Welke plaats hebben burgers in de openbare financiën zodat het geld een gedeeld maatschappelijk project ten goede komt? En waar streven wij naar?

Er zijn initiatieven…
De inwoners van Scheut, Lemmens, Anderlecht-Dapperheid, Aumale, Sint-Joost, Brussel… hebben zich allen op een bepaald moment ingezet om een dynamiek te creëren rond overheidsgeld. Denk maar aan het participatief budget, het duurzaam wijkcontract, de strijd om het kwijtschelden van de schuld, transparantie, inzicht in de gemeentebegroting…
Maar er bestaan nog veel andere mogelijkheden: de burgercommissies voor transparantie in Honduras, de participatieve budgetten van de gemeentebesturen, de burgerbewegingen voor de strijd voor het verlaten van de staatsschuld, enz.
Er zijn heel wat manieren om zich te interesseren voor en betrokken te raken in de openbare financiën. Ook vragen steeds meer burgers een verandering in de manier waarop overheidsgeld vandaag wordt beheerd. Maar het is niet steeds gemakkelijk om de juiste manier(en) te vinden om dat te doen.

Een steeds terugkerende zorg
Periferia is altijd al gevoelig geweest voor deze problematiek van participatieve beleidsvoering en heeft kunnen experimenteren met verschillende methoden:
* burgers begeleiden om een gemeentebegroting te begrijpen: waar komt het overheidsgeld vandaan en waar gaat het naar toe?
* een begroting analyseren om de politieke prioriteiten van het jaar te identificeren: welk maatschappelijke project haalt het dit jaar?
* experimenten onder burgers met het beheer van een som overheidsgeld door de toewijzingsregels en de criteria te bepalen voor de keuze van de investeringen.
* een grootteorde opstellen: wat kost een bank of de renovatie van een straat?
* zich afvragen wat de impact is van de geïnvesteerde bedragen op de bevolking.

Welke lessen trekken wij uit deze experimenten? Wat zouden we nu graag doen?

Een uitnodiging om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken
Heel wat mensen zoeken een manier om iets te doen en voelen zich soms ontmoedigd, verontwaardigd of alleen in dit thema.
Wil stellen voor om ons met onze vragen, ergernissen en energie samen te zetten en te zien wat we samen kunnen/willen doen.

Afspraak in het Participatiehuis van Anderlecht op woensdag 27 september 2017 van 18u tot 20u30.
Bevestig indien mogelijk je komst.

Aarzel niet om deze uitnodiging te verspreiden.
We kijken er naar uit om je (opnieuw) te ontmoeten en samen een gezellig moment door te brengen!

Fanny en Patrick voor het team van Periferia
Met de steun van het Participatiehuis van Anderlecht

  • Conversatietafel : Migratie en burgerschap. Welke plaats is er weggelegd voor de “nieuwe Anderlechtenaren” ?
  • Dag met ontmoetingen, activiteiten en vrijwilligerswerk
  • Dag van de Buren
  • Dag van de Buren op het Verzetsplein
  • Dag van de buren op de Verzetsplein