Thema : Participatie, raadpleging en engagement van burgers : om lokale democratie te doen leven

Van 9 tot 20 oktober

Tentoonstelling van de foto’s uit de wedstrijd
Participatiehuis, Wayezstraat 94

Ontdek op welke manier de deelnemende fotografen hun gemeente en hun wijk op foto vastgesteld hebben. 20 foto’s werden uitgekozen, die de 3 thema’s van de wedstrijd toelichten :
 Ik hou van Anderlecht, multiculturele gemeente
 Het leven in de Anderlechtse wijken
 Mijn favoriete plaats in Anderlecht

De winnaars van de wedstrijd worden bekend gemaakt en gehuldigd tijdens het Particip’Café van 10 oktober.

Maandag 9 oktober

Gewestelijke openingszitting
16u30 tot 21u30 - Brussels Parlement: Lombardstraat 69, 1000 Brussel

De EWLD viert zijn tiende verjaardag en voor de gelegenheid gaat de
gewestelijke openingszitting door in het Brussels Parlement. Alle deelnemende gemeenten zullen aanwezig zijn. Na de officiële speeches wordt u uitgenodigd om plaats te nemen aan een van de conversatietafels om in dialoog te gaan. Het is de bedoeling om burgers, ambtenaren, verkozenen en actoren uit het verenigingsleven die afkomstig zijn uit de verschillende Brusselse gemeenten, samen te brengen rond het thema “Samen”.

Programma:
17u - 17u30
Onthaal, bezoek aan de stands van gemeenten en deelnemende verenigingen
17u30 - 18u
Openingstoespraak door een vertegenwoordiger van het Kabinet van de Minister-President Rudi Vervoort, door Marc Cools, Voorziter van Brulocalis en Lid van het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa en door Charles Picqué, Voorzitter van het Brussels Parlement
18u - 20u15
Gesprekstafels
20u30
Receptie

Wij zijn erop dat er aan het onthaal van het Brussels Parlement identiteitscontrole verricht wordt. Gelieve daar rekening mee te houden, zodat wij ons aan de vooropgestelde timing van de avond kunnen houden.

Gratis
Info en inschrijving verplicht voor 6 oktober:
Brulocalis
barbara.decupere brulocalis.brussels

Dinsdag 10 oktober

Particip’Café “een nieuw Repair Café in Anderlecht?”
18u30 tot 20u30 - Participatiehuis, Wayezstraat 94

“Weggooien? Geen sprake van! Samen herstellen we het wel.” Samen spullen herstellen die we anders zouden weggooien, daar draait het om tijdens de Repair Cafés.

Waarom zouden we geen Repair Café in Anderlecht kunnen organiseren? Ben jij een doe-het-zelver? Leer je graag mensen kennen? Wil je iets laten herstellen? Ben je geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig? Kom er samen met ons over nadenken. Vzw Repair
Together komt uitleggen hoe een Repair Café werkt en beantwoordt je vragen.

Gratis - we voorzien broodjes
Info en inschrijving verplicht:
Participatiehuis
02 555 22 70/75
participatie anderlecht.brussels

Donderdag 12 oktober

Conversatietafel: Migratie en burgerschap. Welke plaats is er weggelegd voor de “nieuwe Anderlechtenaren”?
18u - COOP - Demetskaai 23

De inwoners van onze gemeente komen van over de hele wereld. In Anderlecht leven namelijk 144 nationaliteiten samen, waarvan 10% nieuwkomers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zijn plaats vindt? Hoe laten we iedere Anderlechtenaar toe om zijn rol als burger te vervullen, ongeacht zijn of haar ervaringen en afgelegde parcours?
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn stem kan laten horen?

Wat zijn uw noden en hoe kunt u ze vervullen? Welke projecten, evenementen, procedures of begeleiding zijn nodig?

Tijdens een gezellig en intercultureel aperitief proberen we samen met vertegenwoordigers uit de Anderlechtse politiek 6 aanbevelingen te formuleren die tijdens een gemeenteraadszitting worden voorgesteld.
Deze worden gezeefdrukt en zijn te bewonderen tijdens de tentoonstelling, want “Anderlecht Morgen” zal intercultureel zijn.

Gratis
Info en inschrijving:
vmarage anderlecht.brussels
vbayet anderlecht.brussels

Vrijdag 13 oktober

Javva organiseert “weg met stereotiepen over Afrika”
18u30 - Participatiehuis, Wayezstraat 94

Afrika is een groot land en de Afrikanen hebben hulp nodig. Kom aan deze vooroordelen een einde maken en ontdek wat vrijwilligerswerking in Afrika inhoudt. Afspraak op 13 oktober vanaf 18u30 om samen te debatteren aan de hand van filmpjes en diverse animatie!

Gratis
Info en inschrijving:
Javva
02/478 29 19
sending javva.org

Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober

Start campagne "Respect voor parkeerplaatsen voor gehandicapten"

Het is maar voor vijf minuten!
Maar al te vaak gebruiken bestuurders zulk excuus om te parkeren op
een plek die voorbehouden is voor personen met een handicap. Om de
mobiliteit voor iedereen te verbeteren, houdt de Adviesraad voor het
Gehandicaptenbeleid samen met de gemeentediensten Gelijke Kansen en Preventie en de politiezone Zuid op vrijdag 13 oktober een actie om
bestuurders gevoelig te maken voor het belang van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Schepen van Gelijke Kansen Jean-Jacques Boelpaepe nam het initiatief voor dit project en werd hierbij gesteund door burgemeester Eric Tomas en het schepencollege.

Op zaterdag 14 oktober staat er van 9u tot 19u een infostand in het Westland Shopping Center in Anderlecht om bezoekers te tonen wat wel en niet mag.

Opgelet: parkeren op een plek die voorbehouden is voor personen met een handicap kan een boete van 110 euro opleveren en uw voertuig kan worden weggesleept.

Info:
Cel Coördinatie van het Gehandicapte Personenbeleid
02 523 27 97

Zaterdag 14 oktober

Vorming begeleiding jongeren tijdens hun “ondernemersprojecten”
9u tot 17u - Vormingsruimte PIF1070: Bergensesteenweg 453

(Activiteit in het Frans)
We willen jongeren met positieve ideeën voor hun wijk begeleiden tijdens hun project. Op het programma: workshops waarbij ze leren hun bedoelingen duidelijk te maken, knelpunten aan te pakken en potentiële partners te vinden. Ze werken ook samen, want het is de
bedoeling om de collectieve intelligentie naar waarde te schatten.

Doelstellingen:
 Jongeren begeleiden zodat ze hun
projectidee kunnen verduidelijken en
structureren
 Een vertrouwensband scheppen
 De financiën, het team en het projectbeheer beheren

Deze vorming wordt georganiseerd door vzw “Declic en
Perspectives” en richt zich op jongeren onder de 30 die
hun projectidee willen ontwikkelen.

5 euros
Info en inschrijven:
PIF 1070
pif1070 gmail.com
02 523 19 88

Dinsdag 17 oktober

Nadenken over stereotiepen
18u30 tot 22u30 - Participatiehuis, Wayezstraat 94

Vzw Cultures et Santé organiseert voor de deelnemers aan de
alfabetiseringslessen animatie rond stereotiepen.

Donderdag 19 oktober

Colloquium “participatieve processen en lokaal beleid”
8u30 tot 14u - COOP - Demetskaai 23

Iedereen, zowel verkozenen, ambtenaren, actoren uit de burgerparticipatie als burgers, zijn welkom om een voormiddag lang samen na te denken.

Na een inleiding worden 3 workshops aangeboden:
 Participatie rond budgetten
 e-participatie
 Nieuwe vormen van burgerparticipatie, wanneer burgers
initiatief nemen

Tijdens de voormiddag wil men de participatieve projecten op lokaal
niveau in vraag stellen, op basis van voorbeelden afkomstig van buitenaf. Hoe doet men dit in uw gemeente? Hoe zal participatie in Brussel er de komende jaren uitzien?

Na het gesprek proberen we conclusies te trekken die misschien kunnen leiden tot een participatiehandvest voor het Brussels Gewest.

Gratis - een lunch wordt aangeboden
Info en inschrijving voor 12 oktober:
Brulocalis
safiya.boudghene brulocalis.brussels
02 238 51 68

Zaterdag 21 oktober

Operatie "Place aux Enfants"

In het kader van “Place aux Enfants” op 21 oktober, organiseert de dienst Franstalig Onderwijs een ontmoeting tussen de kinderen en de gemeente om een bevoorrechte relatie aan te knopen tussen Leerling-burgers en hun gemeente.

Onder meer vzw Sémaphore verwelkomt 2 groepen met kinderen op de boot. Ze maken een maquette van hun ideale gemeente en tijdens dit proces hebben ze het over relaties
tussen mensen waaruit een vereniging moet voortvloeien rond een bepaald thema en activiteit. De andere groepen zullen de tentoonstelling “Anderlecht Morgen” bezoeken met een gids, zodat zij de gemeente op een andere manier kunnen ontdekken.

  • EWLD 2021
  • EWLD 2020
  • EWLD 2019
  • Programma 2018
  • Programma 2017