Maison de la participation

Vorig jaar werden er in het kader van de Participatieve Begroting van de Duurzame Wijkcontract Biestebroek vijf burgerprojecten geconcretiseerd.

Nog dit jaar worden de inwoners van de wijk Biestebroek uitgenodigd om projecten voor te stellen die hun wijk kunnen verbeteren ! Alle informatie en voorwaarden bevinden zich in het reglement.

De kandidaatsdossiers moeten voor vrijdag 11 mei 2018 worden binnengebracht en de avond van het selectiecomité zal op dinsdag 19 juni 2018 plaatsvinden.

De laureaten van de Participatieve Begroting 2018 :

Norma Prendergast // Walking with the Postman

Deze buurtbewoner wou de Biestebroekwijk gezelliger maken door mensen via kunst aan te sporen om elkaar te ontmoeten. Ze vroeg personen die ze ontmoette om over Anderlecht te praten of samen te zingen, zodat men elkaar kan ontmoeten en men samen kan ontdekken. Hier maakte ze filmpjes, geluidsopnames en foto’s van. U kon deze Anderlechtse portretten in december 2018 bewonderen in De Koer.

Nicole Honorez // Spelletjes voor kinderen op openbare plaatsen en mozaïektapijten
Ze is verder gegaan met het project om de wijk op te fleuren door hier tegels met mozaïeken te plaatsen, die door de buurtbewoners werden gemaakt. Nu stelde ze voor om spelletjes voor kinderen, zoals hinkelen en ganzenbord, en een mozaïektapijt aan te leggen in de Biestebroekwijk. In haar atelier werden mozaïektegels gemaakt, die nadien in de grond werden geplaatst.

Samen Voor Morgen vzw // Waar begint de opvoeding ?
Een groep moeders met migratieachtergrond uit de wijk organiseerde ontmoetingen rond opvoeding. Deze moeders willen via dialoog en uitwisselingen tussen verschillende generaties en met de hulp van een extern persoon onderwerpen aansnijden die even divers zijn als de grote diversiteit van gemeenschappen, talen, culturele verschillen, enz. Het is de bedoeling om iedereen te laten kennismaken met andere meningen en de zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

SAFA vzw // Natuurlijke voeding en verzorging
Na rondvraag bij buurtbewoners, organiseerde vzw Safa workshops over “Natuurlijke voeding en verzorging”. Tijdens gesprekken werd iedereen uitgenodigd om zich te verdiepen en vormingen te volgen in verband met de seizoenen, gezonde tussendoortjes, zelfgemaakte schoonheidsproducten, enz.
  • Participatieve Begroting 2019
  • Participatief Budget 2018
  • Participatief Budget 2017
  • Participatief Budget 2016
  • Het 11de wijkcontract aan de gemeente Anderlecht werd toegewezen.