Maison de la participation

2019 kondigt het vierde en laatste jaar van de participatieve begroting van Biestebroek aan. De drie afgelopen jaren werd er heel wat verwezenlijkt en wij kijken ernaar uit de nieuwe projectdragers tijdens deze laatste editie te begeleiden.

Zoals elk jaar kunnen de inwoners en actoren van de perimeter deelnemen aan de herziening van het reglement om dit in functie van de ervaring van de vorige jaren te verbeteren. Daartoe nodigen wij u uit voor een ontmoeting op dinsdag 11 december 2018 om 18:30 in het Participatiehuis. Omwille van de neutraliteit, mogen de mensen die het reglement herzien dit jaar geen project indienen. Gelieve uw aanwezigheid voor woensdag 5 december te bevestigen als u interesse heeft.

Inwoners en actoren van Biestebroek zullen eveneens tijdens deze ontmoeting aanwezig zijn. Indien er echter te weinig belangstellenden zijn, zullen wij dit reglement voorleggen aan andere actoren, die voor dit wijkcontract en andere ervaring met participatieve begrotingen hebben opgedaan. Aarzel dus niet deze informatie met uw omgeving te delen om zoveel mogelijk inwoners te mobiliseren!
  • Bezoek aan gebedsplaatsen
  • Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel
  • Burgerforum
  • Collectieve moestuinen - Infosessie
  • Colloquium “participatieve processen en lokaal beleid”