In het kader van het opzetten van een netwerk van burgerprojecten Good Food, organiseren Brussel Leefmilieu, het Collectief ipé en het Netwerk van Brusselse zadentuinen een Zadenbeurs en conferentie-debat "Stedelijke landbouw in Parijs en Brussel"

Zondag 3 februari 2019 in BEL in Tour & Taxis Havenlaan 86C – 1000 Brussel

Projectoproep ‘Parisculteurs’, stedelijke boerderijen, deeltuinen en pedagogische tuinen, ‘permis de végétaliser’…..Parijs ontwikkelt sinds enkele jaren een voortvarend beleid ten gunste van stedelijke landbouw, zowel professioneel als particulier. Brussel actualiseert zijn strategie Good Food die ook ziet op het ondersteunen van de productie in de stad. De ambitie van de ontmoeting is om het stedelijk beleid ten gunste van landbouw in Parijs te ontdekken en samen met het in Brussel ontwikkelde beleid te bespreken. De benadering en aanpak van de twee metropolen worden besproken via de zienswijzen van institutionele en associatieve spelers.

Zadenbeurs open voor iedereen – 14u – 16u
Indien u zaden te delen hebt, schrijf u dan in voor 27 januari, dan reserveren wij een tafel voor u.

Conferentie-debat « Stedelijke landbouw in Parijs en Brussel » 16u-18u30
Presentatie van het beleid inzake stedelijke landbouw
Welke middelen om professionele en particuliere stedelijke landbouw te bevorderen? Welke realisaties? Welke opportuniteiten en struikelblokken? Overzicht en perspectieve
…in Parijs door Jacques Olivier Bled, projectleider methode en vooruitzichten in stedelijke landbouw en vergroening van de bebouwde omgeving op het gemeentehuis van Parijs
…in Brussel door Lison Hellebaut, beheerder van stedelijke landbouwprojecten bij Brussel Leefmilieu
Reacties van de associaties
Een blik op het stedelijk beleid aan de hand van de uitvoering ervan
…door Sébastien Goelzer, mede-oprichter en coördinator van Vergers urbains en Toits vivants in Parijs
…door Gabriele Annicchiarico, project manager in de vzw Le début des haricots in Brussels

Debat met de zaal

Gezellig aperitief – 18u30

Meldt u aan voor 27 januari om verspilling te voorkomen !
Vrije toegang

Lees meer, inschrijven

  • Hoe krijgen we meer natuur in Kuregem-Bara?
  • Hoe krijgen we meer natuur in Kuregem-Bara?
  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld!
  • "Zinnedigue"
  • 10 jaar Participatiehuis