Maison de la participation

Wie beslist wat? Welke impact heeft dit op ons? Wat kunnen de Europese parlementsleden doen? Wat verwachten wij van hen? Is er meer dan een verkiezing
om de 5 jaar? Wat hebben wij hen te zeggen? DiEM25 nodigt de Anderlechtenaren uit om de Europese volksvertegenwoordigers te laten weten wat hen bezighoudt. Belgische verkozenen met verschillende politieke kleuren zijn uitgenodigd.

Plaats: Participatiehuis, Wayezsraat 94
Gratis
Info en inschrijving: 0496 637 211

Deze activiteit is voorgesteld in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie. Om het volledig programma te raadplegen, click hier.

  • Hoe krijgen we meer natuur in Kuregem-Bara?
  • Hoe krijgen we meer natuur in Kuregem-Bara?
  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld!
  • "Zinnedigue"
  • 10 jaar Participatiehuis