Maison de la participation

Wijk: de tuinwijk van Moortebeek, meer precies de zone tussen het noorden van de Van Souststraat, de Tolstoïlaan in het zuiden, de Agronoomstraat in het oosten, de Rabelaisstraat in het westen alsook het deel ten noorden van de Joseph Bracopslaan tot de Van Souststraat

Contactpersoon:
Daniel Baily
Corneillestraat 36
Telefoon: 0477 791 883
E-mail: moortebeek gmail.com

Een groep inwoners van de tuinwijk van Moortebeek heeft dit comité opgestart om bepaalde taken en initiatieven uit te voeren die buiten de opdracht vallen van de Sociale Huisvestigingsmaatschappij ABC en de Jean et Eléonore Lombaertsstichting, die de feestzaal "De chalet van Moortebeek" beheert en die culturele en sportieve activiteiten organiseert.

Een nauwe samenwerking en overleg tussen de drie partners zijn een belangrijke troef voor de wijk.

Het comité staat open voor alle inwoners van de aangeduide zone, of zij nu ABC-coöperanten zijn, eigenaars van een woning of gewoon huurders.

Activiteiten:
 Reageren op de gemeentelijke of regionale initiatieven die gericht zijn aan de wijkcomités
 Problemen melden aan de gemeente op het gebied van verkeer, veiligheid en overlast en eventueel oplossingen voorstellen
 Contact opnemen met de gemeenteambtenaren over kwesties in verband met het milieu en de openbare ruimte
 De leden van het wijkcomité kunnen ook samenwerken met de Lombaertsstichting en/of de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van ABC om feesten of evenementen te organiseren
 Contact houden met de vertegenwoordigers van naburige wijken voor activiteiten of eventueel gemeenschappelijke problemen

  • Anderlecht Zuid
  • Aurore
  • Bon Air
  • Busselenberg
  • Carre Vert Jean Van Lierde