Voor elk wijkcontract wordt een programma rechtstreeks door de gemeente of door een studiebureau, als de gemeente hem deze taak toevertrouwt, opgesteld. Maar om een programma op te stellen dat zoveel mogelijk aan de behoeften van de wijk beantwoordt, zal de gemeente regelmatig polsen naar de mening van de personenen die in de wijk wonen, werken en er regelmatig komen. Hun participatie speelt een grote rol.

Dat is de reden waarom de gemeente, alvorens een definitief programma te verordenen, een basisstudie en een ontwerp van programma zal opstellen, die beide zullen worden uitgewerkt in samenwerking met de wijkbewoners op de Algemene Wijkvergaderingen en op de vergaderingen van de Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling (de PCGO).

De basisstudie vestigt voornamelijk de aandacht op de bestaande situatie en geeft een beeld van de prioriteiten van de wijk.

Samenstelling van de basisstudie
 huidige feitelijke toestand : overzicht van de "fysieke" toestand van de wijk ;
 huidige juridische toestand : overzicht van de bijzondere plannen van aanleg, de stedenbouwkundige voorschriften en de gevraagde vergunningen ;
 analyse per thema en diagnose : sociale en economische "vitaliteit" van de wijk ;
 uit te voeren prioriteiten voor de opstelling van het programma.

Het ontwerp van programma geeft een gedetailleerde beschrijving van alle projecten die zullen uitgevoerd worden. Om te worden gerealiseerd moet een project verplicht in het programma opgenomen worden.

Samenstelling van het programma
 Plan van de perimeter, met plaatsbepaling van de verschillende projecten ;
 Vermelding van de gesubsidieerde immobiliënprojecten, zowel de openbare als de privé-initiatieven van de laatste tien jaar ;
 Lijst van de gebouwen en hun eventuele bewoners, welke bij de verschillende operaties betrokken zijn ;
 Beschrijving van de aankoop en van de werken te realiseren voor elk project ;
 Richtplan dat de aard van de operaties en de jaarlijkse kalender van hun uitvoering verduidelijkt ;
 Beschrijving van de begeleidingsmaatregelen van het sociale luik ;
 Financieel plan verspreid over 4 jaar ;
 Verslag over de situatie en de evolutie van de immobiliënmarkt, met maatregelen ter voorkoming van speculatie ;
 Programma ter behoud van het immobiliënerfgoed.
  • Basisstudie en ontwerp van programma
  • Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling en Algemene Wijkvergadering
  • Project van het programma, laatste editie !
  • Wat is er gezegd tijdens de laatste wijkvergadering ?
  • Wettelijke basis