De PCGO zorgt voor een regelmatige opvolging van de opstelling van het programma. Het is een plaats van informatie en van dialoog tussen de verschillende vertegenwoordigers, waardoor een betere aanpassing van het programma aan de behoeften van de wijk mogelijk is. De PCGO bestaat uit :
 bijna voor de helft uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke, gewestelijke en communautaire overheden ;
 bijna voor de helft uit vertegenwoordigers van de wijkbewoners en van de verenigingen, schoolinstellingen en bedrijfswereld, rechtstreeks aangewezen door de Algemene Wijkvergadering ;
 ... waaraan nog 1 vertegenwoordiger per operator die met de uitvoering van een of meerdere projecten belast is, moet worden toegevoegd.

De PCGO zal meer bepaald, tijdens de 9 maanden van de opstelling van het programma, een advies uitbrengen over de basisstudie en over het ontwerp van programma. Ze zal minimum 3 keer samenkomen.

De Algemene Wijkvergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Ze zijn een plaats van informatie, interpellatie en discussie tussen de gemeente, het Gewest, de verschillende operatoren die het programma uitvoeren en de wijkbewoners.

Door middel van de eerste Algemene Wijkvergadering moet de gemeente de personen van de wijk kunnen inlichten over het starten van het programma en een dialoog met hen kunnen aangaan, om zo de troeven en de problemen van de wijk in het daglicht te stellen en de uit te voeren prioriteiten voor de opstelling van het programma duidelijk te maken. Ze moet de wijkbewoners ook toelaten om hun vertegenwoordigers bij de PCGO aan te wijzen.

Gedurende de duur van de opstelling van het programma zal de gemeente minimum 3 Vergaderingen bijeenroepen. De conclusies van de basisstudie m.b.t. de uit te voeren prioriteiten, evenals het ontwerp van programma dat door de PCGO werd goedgekeurd, zullen er worden voorgesteld.
  • Basisstudie en ontwerp van programma
  • Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling en Algemene Wijkvergadering
  • Project van het programma, laatste editie !
  • Wat is er gezegd tijdens de laatste wijkvergadering ?
  • Wettelijke basis