In het kader van het wijkcontract Lemmens, werd op zaterdag 26 mei 2007, eerst om 9.00 uur, en opnieuw om 11.00 uur, een wandeling georganiseerd voor de wijkbewoners en andere geïnteresseerden.

Het principe van zo’n wijkwandeling is dat alle inwoners, deskundigen en politici uitgenodigd worden om samen door de wijk te trekken. Iederen mag tijdens de wandeling sterke punten en zwakke plekken aankaarten. Vervolgens worden samen de prioriteiten bepaald om de wijkverloedering tegen te gaan.

Er werden twee vertrekmomenten vastgelegd om aan zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen. Want hoe meer wandelaars, hoe meer meningen ... de bewonersparticipatie neemt concreet vorm !

  • Basisstudie en ontwerp van programma
  • Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling en Algemene Wijkvergadering
  • Project van het programma, laatste editie !
  • Wat is er gezegd tijdens de laatste wijkvergadering ?
  • Wettelijke basis