Samenvatting van de vergadering (PCGO) van 28 juni 2007

1. De aanwezige mensen hebben de ondervoorzitter verkozen : Olivier Gérard zal de wijkbewoners vertegenwoordigen.

2. Het studiebureau Sum Research (= de mensen die een ontwerp van programma van renovaties in de wijk moeten bepalen) heeft het project samengevat in drie pijlers :
a. Werken op de vastgoedprojecten (woningen)
b. Werken op de openbare ruimte (groene ruimten, enz.)
c. Werken op het Liverpoolspeelplein

3. De aanwezigen hebben het woord genomen om verschillende dingen te zeggen :
a. over openbare netheid
b. over de onteigeningsprocedures van de garages die geen vergunning hebben
c. over de auto’s die geparkeerd staan op het Lemmensplein
d. over de rioleringsproblemen in de D. De Meersmanstraat en de Gheudestraat
e. over de renovatieproblemen van sociale woningen
f. over de problemen met huisjesmelkers (= eigenaars die appartementen verhuren aan te hoge prijzen en die profiteren van de moeilijke situatie van hun huurders)

4. Het volgende wordt ons meegedeeld :
a. er komt een voorstel voor een nieuw verkeersplan in de wijk
b. schepen Akouz benadrukt dat hij wenst na te denken met de inwoners over de projecten die hun wijk aangaan alvorens beslissingen te nemen ( = co-beheer).

  • Basisstudie en ontwerp van programma
  • Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling en Algemene Wijkvergadering
  • Project van het programma, laatste editie !
  • Wat is er gezegd tijdens de laatste wijkvergadering ?
  • Wettelijke basis