De bijgevoegde documenten vormen het ontwerp van programma voor de herwaardering van de Lemmenswijk. Het gaat met andere woorden over de concrete projecten die zullen worden uitgevoerd voor elk luik dat eerst door het College en vervolgens door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Ten slotte kreeg het Gewest het volledige dossier toegestuurd.

Tegen het einde van dit jaar krijgen we een reactie van het Gewest. Vanaf begin 2008 vangen dan de concrete werken aan en hebben er opnieuw vergaderingen plaats van de PCGO.
  • Basisstudie en ontwerp van programma
  • Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling en Algemene Wijkvergadering
  • Project van het programma, laatste editie !
  • Wat is er gezegd tijdens de laatste wijkvergadering ?
  • Wettelijke basis