De wijkcontracten worden wettelijk bepaald door een ordonnantie (Ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken, gewijzigd door de ordonnanties van 20 juli 2000 en 27 juni 2002).

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de uitvoering van deze ordonnantie vastgesteld (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 februari 1994 tot uitvoering van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken, gewijzigd door de besluiten van de BHR van 30 mei 1996, 10 februari 2000 en 20 september 2001).

Lees de twee bijgevoegde documenten of surf naar onderstaande officiële websites voor meer informatie.

Bron : Belgisch Staatsblad
http://www.staatsbladclip.be/wetten/2000/09/06/BelgischStaatsblad.html
http://www.wijken.irisnet.be

  • Basisstudie en ontwerp van programma
  • Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling en Algemene Wijkvergadering
  • Project van het programma, laatste editie !
  • Wat is er gezegd tijdens de laatste wijkvergadering ?
  • Wettelijke basis