Participatie van de burgers : Het BBP werd aangepast en aangevuld !

Het planontwerp van heet BBP "Biestebroek" en zijn milieueffectenrapport werden in september 2016 aan een eerste openbaar onderzoek onderworpen. De opmerkingen van de bevolking hebben tot aanpassingen en verduidelijkingen van het dossier geleid, net als tot een evaluatie van de bijkomende weerslag.

Het aangepaste en verduidelijkte planontwerp van het BBP « Biestebroek » en het oorspronkelijke en bijkomende milieueffectenrapport wordt onderworpen aan een nieuw openbaar onderzoek, voorzien door de goedkeuringsprocedure. Deze is gepland van 28 april tot 28 mei 2017.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier op het Gemeentebestuur, dienst Stadsontwikkeling, 6 Van Lintstraat, 2de verdieping worden geraadpleegd, van maandag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 11 u 30 en op maandag van 18 tot 20 u.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgende adres 1 Raadsplein, 1070 Brussel gericht worden of via mail richten aan de dienst Stadsontwikkeling : stadsontwikkeling anderlecht.brussels, uiterlijk op 28 mei 2017.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen door de overlegcommissie gehoord te worden welke zal plaatsvinden op donderdag 8 juni 2017.

Belangrijke stappen die zullen leiden tot de definitieve goedkeuring van het BBP « Biestebroek »

 20 april 2017 - Voorstelling van het projectplan van het BBP « Biestebroek » en het MER aan de gemeenteraad om het openbaar onderzoek aan te kondigen.
 28 april tot 28 mei 2017 – Het dossier wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen.
 11 mei 2017 – Info-avond voor het publiek in Espace 16 Arts (Rossinistraat 16 - 1070 Anderlecht), van 18u30 tot 20u.
 8 juni 2017 – Voorstelling van het dossier aan de overlegcommissie.

Deze stappen zullen zich beëindigen door een definitieve goedkeuring van het dossier door de Gemeenteraad en vervolgens door de Regering.

Documenten

Het volledig dossier kan op het gemeentebestuur, dienst Stadsontwikkeling, Van Lintstraat 6, 2de verdieping, worden geraadpleegd, van maandag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 11 u 30.

Dit zijn de essentiële documenten :

BBP ontwerp
 Memorie van toelichting
 Schriftelijke voorschriften
 Grafische voorschriften 4a en 4b
MER - Milieueffectenrapport
 Niet-technische samenvatting (juni 2016)
 Niet-technische samenvatting (maart 2017)
  • Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok
  • Openbaar onderzoek, Goedkeuringen en Documenten