De gemeente heeft het studiebureau ERU & parteners aangeduid om de missie « « Centrum » : Revitalisering van het hypercentrum van de gemeente » uit te voeren, begrensd door een perimeter die in zijn omtrek de Wayezstraat, de Paul Jansonlaan, de Processiestraat, de Dokter Jacobsstraat, de Jean Morjaustraat, de Sylvain Dupuislaan, de Erasmusstraat, de Edmond Delcourtstraat, de Bruinstraat, de Vaandelstraat, de Dorpsstraat en het Verzetsplein omvat.

Deze identificatie-opdracht van de aanbevelingen voor ontwikkeling moet leiden tot de valorisering van het Centrum : de harmonisatie van de openbare ruimten met stedelijke functies, het versterken van het imago en de centrale plaats van de roeping van het centrum van de stad (groot multimodaal centrum, historische culturele centraliteit, …) te identificeren.

Het gaat erom een duurzame visie te formuleren die rekening houdt met de aangrenzende projecten die bezig zijn of ontwikkeld worden, met de bezorgdheid voor haar inwoners en gebruikers, alsook de economische impact van het project.

Op basis van een analyse van de bestaande situatie moet men zich focussen op de ontwikkeling rond drie belangrijke assen van de ontwikkeling : de stedelijke ontwikkeling, de mobiliteit en het dynamische commercieel.

Het uiteindelijk document wordt een referentiedocument, die een samenhangende visie en een algemene programmering, de architecturale, economische en doorgangsverkeer richtlijnen, de opties voor de aanleg met betrekking aan de omtrek, op middellange of lange termijn en tegelijkertijd de juiste plaatsing ervan in zijn onmiddellijke omgeving, zal bepalen. Deze aanbevelingen kunnen vervolgens worden toegepast op de commerciële as en de aangrenzende straten om een unieke identiteit te geven aan het Centrum en het tot zijn recht laat komen dank zij de kwaliteit van de openbare ruimten.

Inderdaad, de gemeente Anderlecht wenst dat deze locaties ingeplant in het hart van zijn grondgebied deelnemen aan de uitbreiding van de stedelijke en economische aantrekkelijkheid van het historisch centrum. Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan – GemOP (2015) gekwalificeerd als prestige-project « Centrum » een pool met grootstedelijke allures : « Het Centrum van de gemeente strekt zich stervormig uit vanaf het Weerstandsplein, het Dapperheids- en Sint-Guidoplein (binnenste centrum) en vergt als dusdanige pool dringend verbetering qua levenskader en aantrekkelijkheid. Het moet worden gezien als gaande van de Emile Vanderveldesquare tot aan de RSCA. Het heeft het potentieel om een centraliteit te worden met een zekere aantrekkingskracht door zijn cultureel en commercieel aanbod en de HORECA. De aanwezigheid van een gediversifieerde en multigenerationele populatie moet tot deze dynamiek bijdragen. Het Centrum van de gemeente moet een refertepool worden voor de Anderlechtenaren en voor alle inwoners uit het grootstedelijk gebied. »

Het is in deze context dat de revitalisering van het hypercentrum van de gemeente geanalyseerd moet worden : zowel op haar integratie in hun onmiddellijke omgeving, als de toekomstige ontwikkeling van deze wijk, aantrekkelijk gemaakt door een herkwalificatie van de commerciële activiteit en door de stedelijke ontwikkeling en een mobiliteit dat bijdraagt zodat de ruimte onder alle gebruikers op harmonieuze manier wordt verdeeld.

Een overleg met de inwoners en de handelaars zal bovendien stof tot nadenken geven. Hun betrokkenheid blijkt inderdaad van essentieel belang te zijn als het gaat om hun levenskwaliteit in de wijk te verbeteren. De/deze bijeenkomsten zullen worden georganiseerd in samenwerking met de dienst Participatie van de gemeente.

  • De aanbevelingen voor een revitalisering
  • Een overleg met de inwoners en de handelaars