De gemeente heeft de studiebureaus Lateral Thinking – CityTools (Arcadis) aangeduid om de missie « « Rechter oever » : haalbaarheidsstudie op het gebied voor stedelijke industrie van het GBP » uit te voeren.

De perimeter van de studie ligt tussen het kanaal, de Paapsemlaan, de Industrielaan, Klein Eiland, de spoorweg, de gemeentelijke grenzen van Vorst, Drogenbos en Sint- Pieters-Leeuw.

Op basis van een analyse van de bestaande situatie en een economische en landschappelijke aanpak, zal deze haalbaarheidsstudie een referentiedocument vormen, die een samenhangende visie en een algemene programmering, de architecturale de economische en de landschappelijke richtlijnen, de opties voor de aanleg met betrekking aan de omtrek, op middellange of lange termijn en tegelijkertijd de juiste plaatsing ervan in zijn onmiddellijke omgeving, zal bepalen.

Via het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (2015) wenst de gemeente Anderlecht dat voor de overblijvende ruimtes die uitzonderlijk toegewijd zijn aan economische activiteiten, een inspanning wordt geleverd wat betreft hun evolutie/modernisatie alsook hun beste integratie in de gemeentelijke leefwereld.

De tekst van het GemOP preciseert : « Door die evolutie zal ook de structurering van dat deel van het gemeentelijke grondgebied erop vooruitgaan.
In de eerste plaats door de verbetering van de Industrielaan, een belangrijk element in de verbinding van de Ring met het Zuidstation. Vervolgens met de aanleg van een vermazing voor de zachte transportmiddelen (fietsen en voetgangers), ter aanvulling van de verbetering van het openbaar vervoer. Die vermazing wordt geïntegreerd in de verbetering van de oevers van het kanaal, die in de eerste plaats bedoeld zijn voor uitrusting, voor vrije tijd en voor wandelingen. De aanpassing van de omgeving van de bruggen past in die doelstelling.
Wat de economische activiteiten betreft, is het de bedoeling de diensten aan de bedrijven te verbeteren, de ontwikkeling van een cluster [1] van bedrijven met een hoge milieuwaarde te vergemakkelijken en evolueren in de richting van een echte industriële ecologie van bedrijven. De bodem moet niet enkel gesaneerd worden, hij moet ook optimaal gebruikt worden door een aangepaste functionele mix en door een minimale densiteit in acht te nemen. »

Het is in deze context dat het gebied voor stedelijke industrie van de rechter oever van het kanaal. geanalyseerd moet worden, zowel op hun integratie in hun onmiddellijke omgeving, als de ontwikkeling van toekomstige mutaties in verband met de aangrenzende ontwikkeling van de OGSOgebieden.

Een overleg met de bedrijven zal bovendien stof tot nadenken geven. Hun betrokkenheid blijkt inderdaad van essentieel belang te zijn als het gaat om hun werkomgeving te verbeteren. De/deze bijeenkomsten zullen worden georganiseerd in samenwerking met de gemeentediensten.

[1Een cluster is de geografische bundeling van bedrijven die onderling afhankelijk zijn : leveranciers van goederen en diensten in verwante industriële sectoren ; de bedrijven die het eindproduct leveren, werken samen met de universiteiten, en met hun concurrenten.

  • De mogelijkheden van het gebied voor stedelijke industrie identificeren en evalueren
  • Een overleg met de bedrijven