Workshop met de bedrijven en de openbare instanties

Mandag 19 septembre 2016, in aanwezigheid van G. Van Goidsenhoven, Schepen van Stadsontwikkeling ;
het team Lateral Thinking – CityTools (Arcadis), belast met het project ;
de gemeentediensten.

Voor de voorstelling van het proces en gesprekstafels om alle ideeën en meningen te verzamelen.

Uitnodiging
Verslag

  • De mogelijkheden van het gebied voor stedelijke industrie identificeren en evalueren
  • Een overleg met de bedrijven