Na anderhalf jaar studie, wordt de uitwerking van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) van het Biestebroekdok voltooid.

Dit plan toont zich ambitieus op milieuvlak en legt een zekere soepelheid aan de dag wat de uitvoering ervan betreft, zodat privé-initiatieven worden aangemoedigd. Het biedt een kwaliteitsvolle wijk en omgeving, waarbij er wordt ingespeeld op de noden van de toekomstige nieuwe Anderlechtenaren.

Dagorde

 1. ntroductie door de schepen van Stadsontwikkeling Gaëtan Van Goidsenhoven
 2. Voorstelling van het projectonwerp, door het studiebureau « Aries-Buur », die het plan ontworpen heeft en de milieueffecten geëvalueerd heeft
 3. Vragen en antwoorden

Inschrijving wenselijk : gelieve u telefonisch in te schrijven op 02/555 22 70-75 – Participatiehuis of per e-mail aan participatie anderlecht.brussels

Belangrijke stappen die zullen leiden tot de definitieve goedkeuring van het BBP « Biestebroek »

 1. 23 juni 2016 - Voorstelling van het projectplan van het BBP « Biestebroek » en het MER aan de gemeenteraad om het openbaar onderzoek aan te kondigen.
 2. 30 augustus tot 30 september 2016 – Het dossier wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier op het Gemeentebestuur, dienst Stadsontwikkeling, 6 Van Lintstraat, 2de verdieping worden geraadpleegd, van maandag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 11 u 30 en op maandag van 18 tot 20 u.
 3. 8 september 2016 – Info-avond voor het publiek in het Participatiehuis (Wayezstraat 94 - 1070 Anderlecht), van 18u tot 19u30.
 4. 18 october 2016 – Voorstelling van het dossier aan de overlegcommissie.

Deze stappen zullen zich beëindigen door een definitieve goedkeuring van het dossier door de Gemeenteraad en vervolgens door de Regering.

 • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld !
 • « Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok »
 • Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel
 • Dag met ontmoetingen, activiteiten en vrijwilligerswerk
 • Dag van de buren op de Verzetsplein