(Activiteit in het Frans)
Jeugdhuis Sémaphore organiseert een tentoonstelling over de universele verklaring van de rechten van de mens. Om uw verbeelding de vrije loop te laten, worden de artikels die bij de afbeeldingen horen, bedekt. U kunt dus gerust discussiëren, interpreteren en verbeelden welk artikel bij de afbeeldingen hoort.

Plaats : Boot van Sémaphore, Biestebroekkaai 90bis
Gratis

Info en inschrijven :
animateurs asbl-semaphore.org
0483 04 31 80 of 0488 65 44 74

Deze activiteit is voorgesteld in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie. Om het volledig programma te raadplegen, click hier.

  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld !
  • « Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok »
  • Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel
  • Dag met ontmoetingen, activiteiten en vrijwilligerswerk
  • Dag van de buren op de Verzetsplein