(Activiteit in het Frans)
Het Interconvictioneel Platform nodigt u uit op een filmavond met de vertoning van de film “Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?” van Philippe de Chauveron. Claude en Marie Verneuil, afkomstig uit de provinciale katholieke bourgeoisie, zijn ouderwetse ouders. Ze hebben echter steeds geprobeerd om zich open te stellen... Voor hen was het zeer moeilijk om te zien dat hun oudste dochter trouwde met een moslim, de tweede met een jood en de derde met een Chinees. Hun droom om een van hun dochters te zien trouwen in de kerk rust nu op de jongste die, god zij dank, net een goede katholiek heeft ontmoet...

Plaats Molièrezaal, d’Aumalestraat 2
Gratis

Info en inschrijvingen : clcl anderlecht.brussels of 02 558 08 21

Deze activiteit is voorgesteld in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie. Om het volledig programma te raadplegen, click hier.

  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld !
  • « Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok »
  • Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel
  • Dag met ontmoetingen, activiteiten en vrijwilligerswerk
  • Dag van de buren op de Verzetsplein