Op Woensdag 30 november, van 18u30 tot 20u30, kom de eerste voorstellen voor de redynamisering van het Centrum van Anderlecht bespreken !

IN AANWEZIGHEID VAN :
• M. Éric Tomas, Burgemeester
• M. Gaëtan Van Goidsenhoven, Schepen van Stadsontwikkeling
• Het team belast met het project (ERU & partners)
• De gemeentediensten

DAGORDER :
• Inleiding door de burgemeester en de schepen van Stadsontwikkeling
• Presentatie van de eerste voorstellen voor de redynamisering van het Centrum van Anderlecht door ERU & partenaires
• Thematische Gesprekstafels om alle ideeën en meningen te verzamelen

Praat erover met uw buren !

Plaats : Restaurant Wayez, Bergensesteenweg 593

INSCHRIJVING WENSELIJK : ERU - 02 539 01 31 - info eru-urbanisme.be
  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld !
  • « Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok »
  • Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel
  • Dag met ontmoetingen, activiteiten en vrijwilligerswerk
  • Dag van de buren op de Verzetsplein