Deze ontmoeting heeft als doel de banden tussen de verschillende burgerinitiatieven en de lokale actoren die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Gewest te versterken m.b.t. projecten rond duurzame ontwikkeling, die exclusief door de burgercollectieven worden gedragen.

Waarover gaat het ?
Over collectieve moestuinen of composthopen, "zero afval"-projecten, initiatieven rond duurzame voeding, projecten bestemd om de mobiliteit te verbeteren, het energieverbruik te optimaliseren, de ontwikkeling van de biodiversiteit in de stad te bevorderen, enz. Maar het gaat ook om het ontmoeten van initiatieven van verschillende sectoren (milieu, sociale cohesie, gezondheid,...).

Programma
Het programma van de dag zal de voorstelling van diverse initiatieven om de ontmoeting , de oprichting van een netwerk te bevorderen, combineren met een wederzijdse uitwisseling van praktijken en knowhow. Ook zal het debat worden geopend over de relatie tussen overheden, verenigingen, initiatieven en actoren op het terrein, met als doel de governance (financiering, actiewijzen,…) te laten evolueren.

Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel, de 1e editie van een forum dat gezamenlijk wordt georganiseerd via een partnerschap tussen Bral, het Réseau des Consommateurs Responsables (RCR), het Réseau Transition, de Participatieve Duurzame Wijken, Brulocalis en Leefmilieu Brussel, op initiatief van de minister van Leefmilieu, Céline Fremault.

Praktische informatie
 Wanneer ? 13 mei 2017 – van 9u tot 18u
 Waar ? In het BEL (Thurn & Taxis) -Havenlaan 86c/3002 1000 Brussel
 Het is gratis en voor iedereen toegankelijk.
 Programma en online-inschrijvingen
 Ik wil een activiteit voorstellen voor het "Burgercafé" of voor de "Initiatievenkorf" ? Contacteer ons !

Contact
 Tel. : 02 / 544 07 93 (Marie Duquesne)
 Mail : rencontrescitoyennesbxl gmail.com

  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld !
  • « Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok »
  • Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel
  • Dag met ontmoetingen, activiteiten en vrijwilligerswerk
  • Dag van de buren op de Verzetsplein