Na anderhalf jaar studie, wordt de uitwerking van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) van het Biestebroekdok voltooid. Dit plan toont zich ambitieus op milieuvlak en legt een zekere soepelheid aan de dag wat de uitvoering ervan betreft, zodat privé-initiatieven worden aangemoedigd. Het biedt een kwaliteitsvolle wijk en omgeving, waarbij er wordt ingespeeld op de noden van de toekomstige nieuwe
Anderlechtenaren.

Na de overlegcommissie, werd het bijzonder bestemmingsplan (BBP) « Biestebroek », dat in september 2016 werd voorgesteld, aangepast en
aangevuld. In aanwezigheid van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven,
schepen van Stedelijke Ontwikkeling, stelt studiebureau « Aries-Buur »
de nieuwe versie van het plan voor.

Datum : 11 mei 2017 van 18u30 tot 20u
Plaats : Espace 16 Arts, Rossinistraat 16
Inschrijving wenselijk : op 02 555 22 70 Participatiehuis of per e-mail aan participatie anderlecht.brussels

Nieuwe timing voor de definitieve goedkeuring van het BBP « Biestebroek » :
 20 april 2017 : Voorstelling van het planontwerp van het BBP
« Biestebroek » en zijn MER aan de gemeenteraad.
 28 april au 28 mei 2017 : Het dossier wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen. Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek, kan het volledig dossier op het gemeentebestuur, dienst Stadsontwikkeling, Van Lintstraat 6, 2de verdieping, worden geraadpleegd, van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 11u30 en op maandag van 18 tot 20u.
 11 mei 2017 : Infoavond voor het publiek in Espace 16 Arts (Rossinistraat 16 – 1070 Anderlecht), van 18u30 tot 20u.
 8 juni 2017 : Voorstelling van het dossier aan de overlegcommissie.
Deze stappen zullen afgesloten worden met de definitieve goedkeuring
van het dossier door de gemeenteraad en vervolgens door de regering.

Het dossier is gedeeltelijk beschikbaar op dit website.

  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld !
  • « Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok »
  • Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel
  • Dag met ontmoetingen, activiteiten en vrijwilligerswerk
  • Dag van de buren op de Verzetsplein