De gemeente Anderlecht heeft van de federale overheid financiële middelen gekregen om de openbare ruimte in Het Rad een grondige opknapbeurt te geven. Het college van burgemeester en schepenen organiseert een debat om samen met de bevolking de prioriteiten en de krijtlijnen van het project te bepalen.

Iedereen is welkom op de eerste overlegavond op dinsdag 30 juni om 18u30 in de school « Het Rad », Van Winghenstraat 1.

Nadien zullen nog workshops worden georganiseerd om de voorstellen voor het plein, de straten en de mobiliteit verder te uit te werken.

  • AUTOLOZE ZONDAG
  • Activiteiten voor kinderen op het Participatiehuis
  • Agenda 21 - Algemeen forum van de 2de fase “Doelen en actiepistes”
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"