De gemeente Anderlecht en de bewoners van de wijk Het Rad werken samen aan de renovatie van de openbare ruimten van de wijk. De volgende vergadering van de ATU vindt plaats op woensdag 16 december 2009. De workshop begint om 17u30 tegenover de snelheidsafremmers van de Duivenmelkersstraat OM TER PLEKKE DE MOGELIJKE VERBETERINGEN UIT TE TESTEN voor de snelheidsafremmende elementen.

Na de gedachtewisselingen op het terrein gaat de bijeenkomst verder in de lokalen van het sociaal restaurant van het Duivenmelkers, volgens het volgende programma :
 het programma van de te realiseren ingrepen in de wijk (vervolg)
 aanlegplan voor het kruispunt Walcourt-Sympathie
 presentatie van de schetsen voor de heraanleg van het Wautersplein

De toekomst van de wijk Het Rad moet worden besproken met al zijn bewoners en gebruikers. Komt allen naar deze bijeenkomst om er al uw opmerkingen en ideeën te geven. Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen kunt u uw vragen en commentaren sturen aan het Participatiehuis, Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht of per e-mail naar het volgende adres : participatie anderlecht.irisnet.be
  • AUTOLOZE ZONDAG
  • Activiteiten voor kinderen op het Participatiehuis
  • Agenda 21 - Algemeen forum van de 2de fase “Doelen en actiepistes”
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"
  • Agenda 21 - Burgerworkshop "Duurzame Gemeente"