De laureaten van de Wijkenveloppen 2008 zijn :

Wijkcomité “Les Etangs” : De Martin Luther Kingplein een gezellig beeld weer geven, door het vestigen van bloembakken tussen de banken, aan de voet van de trap en vóór de verlichtingspalen.

Wijkcomité “Chrysalide” : aankoop van bloembakken die vóór de huizen worden geplaatst.

vzw Cosmos (Lokaal dienstencentrum Kuregem) : Het ombouwen en inrichten van de buitenkoer van Cosmos tot een gezellig ontmoetingsplek.

“Anderlecht Urban City” vzw : Aankoop van materieel om een onderzoek te voeren bij jongeren van het wijk Centrum, rond het Dapperheidsplein, om de dialoog tussen de verschillende groepen en gemeenschappen te verbeteren.

Groep Intro : De tuin opwaarderen van het braakliggend terrein waar Groep Intro enkele klaslokalen heeft geplaatst.

Maks vzw : Een babbelbox voor Kuregem : een staande kast met daarin een camera en een microfoon waar mensen voor kunnen staan en zichzelf filmen om over een concreet thema te praten of op een concrete vraag te antwoorden.

Toit de l’Amour : Aankoop van materiaal om de lokalen van de vzw te inrichten.

AATMB : Inrichten van het lokaal van de vzw.

Wijkcomité “Grande Ceinture” + Broekwijkcomité + Samenlevingsopbouw Brussel : co-financiëring van het heropening van de Peterbos loopbrug of, als de Regio het hele project wilt financiëren : bereiding van een model om de inwoners op het eind project to informeren.

Centre de jeunes Avicenne : Het grote lokaal van de gelijksvloer van het wijkhuis Chimiste tot een ontmoetingspaats te transformeren, open voor de inwoners, en voor de jongeren in het bijzonder.

Broekwijkcomité : Het terrein verder inrichten met een zone voorbehouden voor honden.

  • Duurzame Wijkenveloppes 2012
  • Duurzame Wijkenveloppes 2013
  • Wijkenveloppen 2006
  • Wijkenveloppen 2007
  • Wijkenveloppen 2008