Maison de la participation

Buurthuis Bonnevie

« In december 1976 richten enkele bewoners en welzijnswerkers de vzw Buurtwerk Molenbeek-centrum op, die in 2005 omgedoopt wordt tot Buurthuis Bonnevie. Bonnevie is dan reeds lang de
roepnaam die bewoners gebruiken voor onze geïntegreerde wijkwerking.

Buurthuis Bonnevie viert zijn 30-jarig bestaan. Tussen 1976 en 2006 ontwikkelde het zich tot brede wijkwerking die ijvert voor een betere woonkwaliteit in de oude stadsbuurt Molenbeek-centrum. Het zocht naar actuele en accurate antwoorden op nieuwe maatschappelijke vragen en ontwikkelingen, steeds vertrekkend van de lokale realiteit. Vragen ivm armoede en kansarmoede, ivm de betrokkenheid van bewoners bij het stedelijk beleid, sociale mix en gentrification, het samenleven van een steeds wijzigende bevolking,… »

  • Consultations Citoyennes dans des grandes villes belges – Etude de faisablilité et préparation pour la mise en place de processus participatifs en milieu urbain – Rapport final
  • De Koning Boudewijnstichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • De publiek-private samenwerking op gemeentelijk vlak – Synthese
  • Des Médias qui font bouger – 22 expériences journalistiques favorisant la participation citoyenne
  • Dix ans d’action sociale urbaine – Contrats de ville – Contrats de logement