De Wakkere Burger vzw

De Wakkere Burger vzw publiceerde een nieuwe en sterk uitgebreide editie van ’Eerste hulp bij adviesgevallen’ voor en over gemeentelijke adviesraden. Dit handige werkboekje wil een ’blik-opener’ aanreiken aan deze inspraakorganen : wat vergeten ze te doen, wat kunnen ze nog beter doen als adviesorgaan,...

Vanuit de concrete praktijk formuleert De Wakkere Burger een aantal handige tips over vergadercultuur, samenstelling, communicatie, ... Zelfevaluatie is een ander kernwoord. Een aantal eenvoudige tests en oefeningen zijn dan ook opgenomen in de publicatie. Uiteraard wordt ook ingegaan op de regels zoals die onder andere zijn vastgelegd in het Gemeentedecreet dat sinds 2007 van kracht is voor alle adviesraden.

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges