Gemeentelijke publicatie

  • Le potentiel de la philantropie de la diaspora – Enquête sur les modes de solidarité des communautés immigrées en Belgique
  • Maillage vert et bleu
  • Met z’n allen, niet alleen – 20 projecten die het isolement van ouderen doorbreken
  • Ontmoeting van Ministers belast met Stedenbeleid : Eindverslag
  • Ook jij maakt de stad ! - Tien inspirerende Brusselse voorbeelden