Publicatie van SoCiuS vzw

Met de publicatie ’Het burger-ei’ wil SoCiuS het debat over lokale burgerparticipatie stimuleren. Niet alleen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, maar ook voor collega’s uit belendende werkvelden, beleidsmakers of geïnteresseerde burgers, vormt deze publicatie een aanzet om mee na te denken over de manier waarop onze democratie uitgebreid en verfijnd kan worden, inspelend op de huidige maatschappelijke realiteiten.

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges