Tom De Bruyn, Patrick Develtere, HIVA-K.U.Leuven – Publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Het geefgedrag van de diaspora wordt nog steeds voornamelijk geassocieerd met ‘remittances’, geldoverdrachten naar het land van herkomst die bestemd zijn voor de achtergebleven familie. Nochtans is dit geefgedrag – zeker in de laatste jaren – sterk geëvolueerd.

De Koning Boudewijnstichting liet onderzoek doen naar het geefgedrag van enkele grote Belgische migrantengemeenschappen. Voor de Turkse en Marokkaanse diaspora brachten we in deze brochure enkele cijfers bijeen die een beeld geven van dit geefgedrag. Het onderzoek bracht ook een aantal trends aan het licht. En een aantal verhalen over hoe de Congolese, Indiase, Turkse en Marokkaanse diaspora in ons land hun filantropische project vorm geven. Met inzet van geld, tijd en specifieke kennis zijn zij mee de motor van sociale vernieuwing.

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges