Brochure van De Wakkere Burger vzw – Beweging voor participatie en lokale democratie

« Binnenkort kunnen we er niet meer naast kijken. De gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 komen er aan. Lokale politici verschijnen opvallend meer op festiviteiten en onze brievenbus raakt weer propvol verkiezingsdrukwerk. Deze stembusgang kent een heel aantal nieuwigheden want eerder dit jaar werd een nieuw gemeentelijk kiesdecreet goedgekeurd.

In deze brochure gaan we dieper in op de belangrijkste kwesties. Wat is nu het belang van een democratische samenleving ? Welke rol spelen politieke partijen ? In de aanloop naar de verkiezingen proberen deze partijen ons te overtuigen van hun plannen en ideeën. Uiteindelijk maken wij als kiezers de definitieve keuze. Hoe moeten en kunnen wij nu precies stemmen ? Wie zetelt er uiteindelijk in de gemeenteraad ? Wie wordt schepen ? En burgemeester ? Wat doen die ? Kortweg, hoe werkt onze gemeente nu precies ? Belangrijke vragen, want na de verkiezingen worden nieuwe regels van toepassing voor de werking van de lokale besturen... »

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges