Brochure uitgegeven door Bral

Brussel staat niet stil. Handel, kantoren, recreatie, mobiliteit en wonen wedijveren voortdurend met elkaar om ruimte. Ze komen met elkaar in conflict : een nieuwe woonproject in een groene ruimte, een
nieuwe winkel in een woonbuurt, de aanleg van een parking,… Samenleven in een stad kan conflictueus zijn en de levenskwaliteit in een buurt aantasten : vuile straten, verkeersoverlast, lawaaioverlast,…

Als bewoner kun je lijdzaam toekijken hoe de stad zich ontwikkelt. Of je kunt deelnemen aan de stad en met je buren ageren. In Brussel zijn iedere dag tientallen buurtcomités en actiegroepen in de weer voor een leefbare buurt. Ze hebben ervoor gekozen om niet bij de pakken te blijven zitten, hun buren op te zoeken en zich te organiseren om samen naar oplossingen te zoeken.

In deze brochure laten wij tien praktijkverhalen van bewonersgroepen en -platforms aan bod komen. Elk in hun buurt voeren zij een strijd rond een lokaal probleem, die als inspiratie kan dienen voor mensen ergens anders in de stad. Ze doen dit op verschillende manieren : ze lobbyen, ze voeren actie, ze komen tussen in openbare onderzoeken, ze organiseren straatfeesten,… De creativiteit van de Brusselse civil society kent geen grenzen.

De bedoeling van deze brochure is om jullie, Brusselaars, te inspireren. Kom uit je kot en doe iets. Want het zijn niet de politici of promotoren die de stad maken, maar jullie, die in de stad wonen en ze elke dag beleven en gebruiken.

Elk praktijkverhaal wordt met actiemiddelen geïllustreerd en we besluiten telkens met drie tips voor een beter Brussel. Dit maakt 30 tips. Op de achterkant van deze brochure ballen we ze samen tot de 7 essentiële tips. Veel lees- en (doe-) plezier !

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges