Brochure uitgegeven door Bral en Inter-Environnement Bruxelles

« Met deze brochure willen we u een « handleiding participatie voor beginners » annbieden. Het is niet de bedoeling om definities en theorieën over bewonersparticipatie uit te werken, maar wel om wat meer duidelijkheid te scheppen over de volgende vragen : Welk nut heeft participatie ? Wat betekent participatie in praktijk ? Wanneer kan men participatie best gebruiken en op welke manier ? Om hierop te antwoorden , vertrekken we vanuit een concrete ervaring : een pilootproject « Mobiliteit en Participatie » bij Gemeentelijke Mobiliteitsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. »

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges