Dit is een onderdeel van de publicatie ‘Participatieve methoden. Een gids voor gebruikers’, een publicatie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek, Vlaams Parlement, 1011 Brussel.

De volledige publicatie van de handleiding bestaat uit :
 Een korte beschrijving van een ruime waaier aan technieken en methoden
 Dertien diepgaande fiches die in detail een bepaalde methode beschrijven : 21st Century Town Meeting ; Charette ; Burgerjury ; Consensusconferentie ; Deliberative Polling ; Delphi ; Expert panel ; Focusgroep ; Planningcel ; Praatcafé ; Scenariomethoden ; Technologiefestival ; Evaluatie van participatieve processen.
 Een vergelijkende tabel voor de dertien uitvoerig beschreven participatieve methoden
 Algemene richtlijnen en tips voor het inzetten van participatieve methoden.

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges