Publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Analyse van het onderzoek naar de slaagkansen van allochtone jongeren in het onderwijs van de Vlaamse en Franse Gemeenschap (2007).

Slaagkansen van allochtone jongeren in het onderwijs zijn een belangrijke sleutelfactor voor een geslaagd integratieproces. Onlangs voerde het OESO een studie uit op basis van gegevens van het PISA. Uit deze studie blijkt dat de schoolresultaten van deze...

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges