Volledig rapport van de burgerraadpleging waarbij 150 Belgische burgers samen bespraken welk Europa zij willen.
De Koning Boudewijnstichting organiseerde dit debat in februari 2007 in het kader van het Europese project European Citizens’ Consultations om de verwachtingen van de Belgische burgers tegenover Europa te kennen.

Met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister.

  • A l’écoute du sentiment d’insécurité – Rapport général sur le sentiment d’insécurité
  • Administration communale d’Anderlecht – Rapport sur les affaire de la commune : 2008-2009
  • Alarm – Arme Molenbeekenaars nemen het woord in de strijd voor het recht op wonen
  • Alarm – Un groupe d’habitants se mobilise pour le droit au logement
  • Analyse dynamique des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges