Maison de la participation

Eric Goubin – Vanden Broele

Tante Mariette was als krasse bejaarde jarenlang actief in het verenigingsleven. Het promotiemateriaal van die vereniging was weinig zaaks. Tante Mariette ging op haar fiets huis aan huis bij de leden en bracht de mensen een uitnodiging. Ondertussen is tante Mariette hoogbejaard en het communicatielandschap is behoorlijk complex en onoverzichtelijk geworden. Boodschappen bereiken hun bestemmeling nog zelden per fiets, maar worden opgenomen in een waaier van communicatiemedia.

Dit handboek richt zich tot iedereen die beroepsmatig, als vrijwilliger of als beleidspersoon de communicatie van een overheidsinstelling of een andere non-profit organisatie behartigt.
Dit boek beschrijft wat nodig is om, zelfs met weinig financiële middelen, op een realistische, eigentijdse en een mensvriendelijke manier het communicatieve succes van tante Martiette en haar fiets te evenaren.

  • Anderlecht kunstgemeente, groene gemeente
  • Anderlecht terre d’art, terre de verdure
  • Bewonersparticipatie en stedenbeleid
  • Bruxelles change... ! – 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale
  • Catalogue inventaire des peintures