Maison de la participation

Eric Goubin – Vanden Broele

Tante Mariette was als krasse bejaarde jarenlang actief in het verenigingsleven. Het promotiemateriaal van die vereniging was weinig zaaks. Tante Mariette ging op haar fiets huis aan huis bij de leden en bracht de mensen een uitnodiging. Ondertussen is tante Mariette hoogbejaard en het communicatielandschap is behoorlijk complex en onoverzichtelijk geworden. Boodschappen bereiken hun bestemmeling nog zelden per fiets, maar worden opgenomen in een waaier van communicatiemedia.

Dit handboek richt zich tot iedereen die beroepsmatig, als vrijwilliger of als beleidspersoon de communicatie van een overheidsinstelling of een andere non-profit organisatie behartigt.
Dit boek beschrijft wat nodig is om, zelfs met weinig financiële middelen, op een realistische, eigentijdse en een mensvriendelijke manier het communicatieve succes van tante Martiette en haar fiets te evenaren.

  • Het Brussels Parlement – De Brusselse Hoofdstedelijke Raad
  • Het burger-ei – Perspectieven op lokale burgerparticipatie
  • Het potentieel van de diasporafilantropie – Onderzoek naar het geefgedrag van Belgische migrantengemeentschappen
  • Horen, Zien en Stemmen – Lokale verkiezingen 2006
  • How to communicate – Strategic communication on migration and integration