Maison de la participation

Publicatie van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Het boek brengt de Veurnse bewonersplatforms in een concreet kader. Het wil vooral een inspiratiebron zijn voor steden en gemeenten om te komen tot een gedegen inspraakbeleid. Het vormt geen “schone schijn”- verhaal, maar de weergave van een proces die bewoners, beleid, ambtenaren, … met vallen en opstaan samen doorlopen hebben en hen leert op een kwalitatieve manier om te gaan met het ‘modewoord’ participatie.

  • Catalogue inventaire des peintures et des sculptures
  • Ces idées qui collent – Pourquoi certaines idées survivent et d’autres meurent
  • Comment motiver – Viser la performance pour renforcer la motivation
  • Concevoir et lancer un projet – De l’idée au succès
  • Construire... et gérer son projet