Maison de la participation

Publicatie van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Het boek brengt de Veurnse bewonersplatforms in een concreet kader. Het wil vooral een inspiratiebron zijn voor steden en gemeenten om te komen tot een gedegen inspraakbeleid. Het vormt geen “schone schijn”- verhaal, maar de weergave van een proces die bewoners, beleid, ambtenaren, … met vallen en opstaan samen doorlopen hebben en hen leert op een kwalitatieve manier om te gaan met het ‘modewoord’ participatie.

  • Eerste hulp bij adviesgevallen – Brochure voor adviesraden
  • Elaboration du Plan Communal de Mobilité
  • Evaluation mode d’emploi
  • Gemeentebestuur van Anderlecht – Verslag over de zaken van de gemeente 2008-2009
  • Genre et gestion locale du changement. Belgique : aspects institutionnels et synthèse des pré-entretiens exploratoires